MCB LS – Tổng phân phối thiết bị điện LS chính hãng

Aptomat LS chính hãng cách phân biệt dễ nhất với hàng tàu

MCB LS – Tổng phân phối thiết bị điện LS chính hãng

MCB LS hay còn gọi là cầu dao điện loại tép, loại có thể gắn trên thanh ray. Sản phẩm hiện được ứng dụng rộng rãi trong mạng lưới điện công nghiệp và mạng lưới điện dân dụng. Có tác dụng bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho hệ thống điện và các thiết bị điện được hoạt động tốt nhất.

MCB LS

MCB LS

Báo giá MCB LS – Loại cầu dao điện loại tép BKN 1P 6KA

 • BKN 1P 6A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 81.000vnđ
 • BKN 1P 10A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 81.000vnđ
 • BKN 1P 16A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là  81.000vnđ
 • BKN 1P 20A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 81.000vnđ
 • BKN 1P 25A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 81.000vnđ
 • BKN 1P 32A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 81.000vnđ
 • BKN 1P 40A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 85.000vnđ
 • BKN 1P 50A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 85.000vnđ
 • BKN 1P 63A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 85.000vnđ

Báo giá MCB LS – Loại cầu dao điện loại tép BKN 2P 6KA

 • BKN 2P 6A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 178.000vnđ
 • BKN 2P 10A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 178.000vnđ
 • BKN 2P 16A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 178.000vnđ
 • BKN 2P 20A 6kA hiện đang có giá bán là niêm yết 178.000vnđ
 • BKN 2P 25A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 178.000vnđ
 • BKN 2P 32A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 178.000vnđ
 • BKN 2P 40A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 183.000vnđ
 • BKN 2P 50A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 183.000vnđ
 • BKN 2P 63A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết 183.000vnđ

Báo giá MCB LS – Loại cầu dao điện loại tép BKN 3P 6KA

 • BKN 3P 6A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 281.000vnđ
 • BKN 3P 10A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 281.000vnđ
 • BKN 3P 16A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 281.000vnđ
 • BKN 3P 20A 6kA hiện đang có giá bán là niêm yết 281.000vnđ
 • BKN 3P 25A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 281.000vnđ
 • BKN 3P 32A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 281.000vnđ
 • BKN 3P 40A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 286.000vnđ
 • BKN 3P 50A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 286.000vnđ
 • BKN 3P 63A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết 286.000vnđ

Báo giá MCB LS – Loại cầu dao điện loại tép BKN 4P 6KA

 • BKN 4P 6A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 410.000vnđ
 • BKN 4P 10A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 410.000vnđ
 • BKN 4P 16A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 410.000vnđ
 • BKN 4P 20A 6kA hiện đang có giá bán là niêm yết 410.000vnđ
 • BKN 4P 25A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 410.000vnđ
 • BKN 4P 32A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 410.000vnđ
 • BKN 4P 40A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 468.000vnđ
 • BKN 4P 50A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết là 468.000vnđ
 • BKN 4P 63A 6kA hiện đang có giá bán niêm yết 468.000vnđ
MCB LS

MCB LS

Báo giá MCB LS – Loại cầu dao điện loại tép BKN 1P 10KA

 • BKN-b 1P 6A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 112.000vnđ
 • BKN-b 1P 10A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 112.000vnđ
 • BKN-b 1P 16A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 112.000vnđ
 • BKN-b 1P 20A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 112.000vnđ
 • BKN-b 1P 25A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 112.000vnđ
 • BKN-b 1P 32A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 112.000vnđ
 • BKN-b 1P 40A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 133.000vnđ
 • BKN-b 1P 50A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 133.000vnđ
 • BKN-b 1P 63A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 133.000vnđ

Báo giá MCB LS – Loại cầu dao điện loại tép BKN 2P 10KA

 • BKN-b 2P 6A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 245.000vnđ
 • BKN-b 2P 10A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 245.000vnđ
 • BKN-b 2P 16A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 245.000vnđ
 • BKN-b 2P 20A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 245.000vnđ
 • BKN-b 2P 25A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 245.000vnđ
 • BKN-b 2P 32A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 245.000vnđ
 • BKN-b 2P 40A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 280.000vnđ
 • BKN-b 2P 50A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 280.000vnđ
 • BKN-b 2P 63A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 280.000vnđ

Báo giá MCB LS – Loại cầu dao điện loại tép BKN 3P 10KA

 • BKN-b 3P 6A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 395.000vnđ
 • BKN-b 3P 10A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 395.000vnđ
 • BKN-b 3P 16A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 395.000vnđ
 • BKN-b 3P 20A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 395.000vnđ
 • BKN-b 3P 25A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 395.000vnđ
 • BKN-b 3P 32A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 395.000vnđ
 • BKN-b 3P 40A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 480.000vnđ
 • BKN-b 3P 50A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 480.000vnđ
 • BKN-b 3P 63A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 480.000vnđ

Báo giá MCB LS – Loại cầu dao điện loại tép BKN 4P 10KA

 • BKN-b 4P 6A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 588.000vnđ
 • BKN-b 4P 10A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 588.000vnđ
 • BKN-b 4P 16A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 588.000vnđ
 • BKN-b 4P 20A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 588.000vnđ
 • BKN-b 4P 25A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 588.000vnđ
 • BKN-b 4P 32A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 588.000vnđ
 • BKN-b 4P 40A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 690.000vnđ
 • BKN-b 4P 50A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 690.000vnđ
 • BKN-b 4P 63A 10kA hiện đang có giá bán niêm yết là 690.000vnđ

Trên đây là bảng báo giá chi tiết cho dòng sản phẩm MCB LS chính hãng từ Tổng phân phối thiết bị điện LS. Để nhận báo giá cạnh tranh quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tới số hotline 0913.021.916 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *