VCB LS

VCB LS hay còn được gọi là máy cắt chân không, ưu điểm của VCB LS: có tính năng dập quang điện rất tốt; VCB không cần bảo trì bảo dưỡng, tuổi thọ rất cao nên tới >30 năm; không xảy ra các sự cố nổ máy cắt rất nguy hiểm cho người vận hành. 

VCB LS có tác dụng:

  • Làm ngắn được thời gian gián đoạn mạch. 
  • Tăng được các đặc tính chống ngắn mạch điện.
  • Củng cố các vật liệu cách điện khi thi công bằng cách sử dụng vỏ đúc trong từng giai đoạn khác nhau.