RCCB LS

RCCB LS là dòng sản phẩm rất hiện đại, chất lượng tốt nhất. Được đánh giá là đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Với dòng điện định mức của MCCB có khả năng chịu đường dòng điện đa dạng với nhu cầu sử dụng.

RCCB LS phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008. Có khả năng cách ly, đóng cắt, chống dòng rò. RCCB LS giúp bảo vệ quá tải và chống dòng rò tốt nhất phù hợp với nhu cầu sử dụng. Có thể lắp đặt ở các công trình lớn và các công trình dân dụng.